Zdroje obrázkov

Ak potrebujete ukážky Instantbirdu pre článok alebo blog a nemáte čas vytvárať vlastné, neváhajte použiť niektoré z týchto.

Tieto snímky sú dostupné pod licenciou: Creative Commons Attribution ShareAlike (CC-2.0-BY-SA).

Celkový pohľad

Ukážka Instantbirdu Ukážka Instantbirdu Ukážka Instantbirdu Ukážka Instantbirdu

Beží pod Windows, Mac OS X a Linuxom

Ukážka Instantbirdu

Okno konverzácií

Ukážka Instantbirdu Ukážka Instantbirdu Ukážka Instantbirdu Ukážka Instantbirdu Ukážka Instantbirdu Ukážka Instantbirdu

Okno možností

Ukážka Instantbirdu Ukážka Instantbirdu Ukážka Instantbirdu

Instantbird 0.2

Logo

Logo Instantbirdu

Logo Instantbirdu

Logo Instantbirdu včetně textu

Logo Instantbirdu včetně textu